«Livslyst når det røyner på» for voksne etterlatte.

Nytt kurs «Livslyst når det røyner på» for voksne etterlatte.

Kurset er gratis, og åpent for deltakere fra hele Sunnmøre.

| Legg igjen en kommentar

Velferdsteknologiens ABC 2 samling Lovverk og etikk.

På vår rundtur i vårt herlige fylke har vi nå kommet til Ålesund. Vi var i Kristiansund 1 februar og ble imponerte over kommunenes inspirerende refleksjoner rundt behovskartlegging og vi var i Molde den 5 februar og dro på Henger fra ATEA med livet som innsats på vinterveier. Kommunene i Romsdal jobber godt med Prosjektleder Helge som dyktig guide. Men i dag var altså turen kommet til Ålesund. Les om dagens arrangement her: https://www.facebook.com/utviklingssentermoreogromsdal/posts/2068630026742092

| Legg igjen en kommentar

Hva er nøkkelen til mestring?

Fagdag i Læring-og mestrings-nettverket på Sunnmøre nord.

Tirsdag 23.januar ble fagdagen «Hva er nøkkelen til mestring» arrangert i bystyresalen, Ålesund kommune foran ca. 90 personer. Fagdagen var et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret (Helse Møre og Romsdal), Ålesund kommune/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og FFO . Hensikten med fagdagen var å gi kunnskap og forståelse rundt mestringsbegrepet i tillegg til at kunnskap og teknologi kan være sentralt for at den enkelte med helseutfordringer skal få en bedre hverdag og takle den mest mulig på egne premisser.

Påmeldte var fra NAV, brukerorganisasjoner, helseforetak og kommunene fikk høre interessante innlegg om mestring, pasientopplæring, brukermedvirkning og velferdsteknologi.

Fagdagen var resultatet av et godt samarbeid i Nettverket for Læring og mestring på Nordre Sunnmøre.

| Legg igjen en kommentar

Omsorgskonferansen 2017

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=944901618980967&id=199534243517712Da er vi endelig i gang med årets Omsorgskonferanse- Godt og leve hele livet- samskapte tjenester med kvalitet for bruker i sentrum! Nær 250 deltakere er samlet og ser frem til innholdsrike dager.

DAG 1

Jonas Høgset åpnet konferansen med flotte toner.

Grete Teigland, direktør Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ønsker velkommen til den årlige konferansen om endringsarbeid, kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet (bilde under).

Marianne Glærum, fra Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal, med innlegget       » Bruker som aktiv deltaker i tjenesteutformingen». Marianne presiserer betydningen av kommunikasjon, informasjon, tid, komperanse, kultur og ikke minst lederskap for å oppnå reell brukermedvirkning (bildet under).

Marit Hovde Syltebø fra Fylkesmannen presenterer Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I sitt innlegg understreker Syltebø den øverste leders ansvar for å få kommunens styringssystem til å fungere.

«No skal Møre og Romsdal lykkast med kvalitetsarbeid»- Samhandlingssjef, Helse Møre og Romsdal, Britt Valderhaug Tyrholm, presenterer det gode arbeid med framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal. Fokus for arbeidet er dreining fra å tenke  «hva er i veien med deg» til » hva er viktig for deg?» Forbedringsteam fra kommunene og sykehusene i fylket skal nå delta i Læringsnettverk for gode pasientforløp for å komme igang med eget forbedringsarbeid og implementering av sjekklister på eget arbeidssted.

Kathrin Enebakk presenterer Pasientsikkerhetsprogrammet. 21 av 36 kommuner i Møre og Romsdal jobber nå med innføring av tiltakspakker i programmet for å skape systematisk og vedvarende forbedringsarbeid.

Smøla kommune er en av fem pasient- og brukersikre kommuner i Norge, og deres arbeid blir presentert av Forbedringsteamet ved Synnøve Jota Gulla og Inger Kjønhaug, og helse- og omsorgssjef Inger Lise Lervik  (bildene under).

Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver, avd. Omsorgstjenester, Helsedirektoratet presenterer Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenestene.

Lisbeth Slyngdal, rådgiver psykisk helse og barneansvarleg i Ålesund kommune, presenterer erfaringer fra sitt arbeid med fokus på hvordan barn som pårørende må bli sett. Ålesund kommune har jobbet systematisk med kompetansehevende og holdningsskapende tiltak, opprettet ressursgruppe, opprettet barneark i EPJ- systemet Visma Profil og har pr. i dag 23 barneansvarlige i kommunen.

LEVE HELE LIVET v/ Kåre Reiten, fastlege og leder for levekårsstyre i Stavanger kommune. 4 søyler defineres som bærebjelker for omstillingsprosessen som Stavanger har gjennomført siden 2010; hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring, helsefremmende- og forebyggende tiltak og velferdsteknologi.

UTDELING AV ÅRETS OMSORGSPRIS

Omsorgsprisen 2017 gikk til Surnadal kommune for prosjektet «Samhandling på siste vakt», et samarbeidsprosjekt mellom Surnadal kommune og Rindal og Surnadal Kyrkjelege fellesråd. Ass. fylkesmann, Rigmor Brøste, overrakk et kunstverk av kunstneren Gunn Nordheim Morstøl, samt et gavekort på kr. 15 000,- til diskon Kirsti Hjørnevik, ordfører Lilly Gunn Nyheim, prosjektleder Annett Ranes og enhetsleder Margrethe Svinvik. Vi gratulerer!!!

 

STAND/ UTSTILLERE

Vi er svært godt fornøyd med deltagelsen på årets stand! Her blir alle bidragsytere til standen presentert:

Janne Johansen og Camilla Kvisvik representerer Averøy kommune og deler erfaringer fra prosjektet » Sammen skaper vi en trygg og verdig avslutning på livet»:

 

Line Bae Farstad og Siv Mork presenterer sitt arbeid med Livsglede for eldre i Averøy kommune:

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Ann Heidi Orvik og Therese Småland informerer om vergemål:

 

Elfrid Måløy representerer Høgskolen i Molde/ Høgskolesenteret i Kristiansund og studietilbudet Trygg Legemiddelhåndtering:

 

Inger Holmeset og Kristin Alnes fra Møre og Romsdal Fylkeskommune/ Fylkestannlegen presenterer arbeidet med » Tenner for livet». Bilde kommer.

Maria Therese Aasen- Stensvold og Hilde Eeg fra bo-og habilitering i Kristiansund deler erfaringer fra sitt arbeid med å utvikle og implementere tiltak i forhold til seksuell helse for mennesker med utviklingshemming:

 

Liv Inger Korsnes Nilsen og Lene Rundfloen representerer demensteamet i Kristiansund:

 

Bente Høyjord og Synnøve Barsten er henholdsvis prosjektmedarbeider og prosjektleder for innføringen av Livets siste dager i Kristiansund kommune:

 

Bill Tomelthy og Bjørn Nordtun deler erfaringer fra » Trygghetsstandarder i sykehjem». Kristiansund kommune er en av fire kommuner som er pilot for denne nasjonale satsingen:

 

 

Anne Cathrine Grav Olsen representerer Utviklingssenter for Frisklivssentraler i region Midt- Norge. Her med besøk på stand av Ragnhild Svardal ( til høyre):

 

Menn i helse! Med Kristin Leder som ansvarlig for satsningen i Møre og Romsdal, og med flere engasjerte og dedikerte menn tilstede på standplass:

 

Ruth Anita Ødegård og Trine Rypdal Nilssen presenterer sitt arbeid med innføring av hverdagsrehabilitering som tjenestetilbud i Molde kommune:

 

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal ved Marianne Glærum og Torill A. Aspholm:

 

Gro Berild og Britt Eli Gyldenskog presenterer Rauma Helsehus og helhetlige tjenester i Rauma kommune:

 

Merete Kløvning informerer om arbeidet med innføring av Palliativ plan i Møre og Romsdal:

 

Kirsti Hjørnevik og Annett Ranes presentere sitt prosjekt «Samhandling på siste vakt» i Surnadal kommune:

 

Smøla kommune er pasient- og brukersikker kommune. Her på stand representert med Oddny Iren Jenssen og Annbjørg Kristiansen:

 

Søgni Grøndal og Silje Kaldhusdal fra Ålesund presenterer «Eir»- et elektronisk verktøy for egenregistrering av smerter ved palliativ omsorg:

 

Hans Arve Langeland og Susanne Rødal kommer fra Ålesund kommune, og presenterer prosjektet «Jeg kan! Frihet, mestring og trygghet gjennom velferdsteknologi til mennesker med en utviklingshemming»:

 

Gunhild Furnes fra NTNU presenterer ulike studietilbud:

 

DAG 2

Fredrik Gulowsen sparker i gang dag 2 av konferanse. Gulowsen er seriegrunder i Nyby og presenterer nye modeller for hvordan vi kan løse omsorgskrisen. Hvordan ny teknlogi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter, og hvordan vi kan gå fra å være en velferdsstat til å bli et velferdssamfunn:

 

Tanja Alme, prosjektleder og kreftkoordinator i Sula kommune, presenterer med stort engasjement arbeider med innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal- med fokus på brukermedvirkning:

 

Torill Skorpen, avansert klinisk sykepleier i Ålesund kommune, og Gunn Bringslid, universitetslektor, NTNU Ålesund, presenterer erfaringer med prosjektet «Kunnskapsbasert praksis i sykehjem»:

 

Eli Mette Finnøy, rådgiver Omsorg 2020 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, informerer om opptrappingsplan habilitering og rehabilitering. Med klar oppfordring til kommunene om å søke FM restmidler innen 1. november:

Sverre Rasch, virksomhetsleder fra rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune, forteller om status, utfordringer og tiltak på rehabiliteringsfeltet:

Og så endelig, Hanne Kristin Rohde, forfatter, foredragsleder og lederskapsekspert, tidligere politiadvokat, politiinspektør og leder i Oslo Politidistrikt. » Relasjonens betydning for den beste resultatmåloppnåelse- et foredrag om lederskap». 

| Legg igjen en kommentar

Ny innovasjonsveiviser fra Helsedirektoratet kommer høst 2017

I dag har blant USHT Møre og Romsdal og Ålesund kommune, representert av Cecilie Campbell, deltatt på nok en workshop rundt den nye innovasjonsveiviseren som helsedirektoratet skal lansere i løpet av høsten. Spennende diskusjoner og høyt engasjement. Vi er spente på resultatet!

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til Læringsnettverk – Velferdsteknologiens ABC

Fylkesmannen og USHT inviterer alle kommunene i Møre og Romsdal til læringsnettverk basert på opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC. USHT vil lede fire geografisk inndelte nettverk, med tre samlinger i hvert nettverk. Hver kommune kan delta med et tverrfaglig team på tre til fem personer. Disse skal så sørge for opplæring i egen kommune.

Oppstartssamlinger i nettverkene blir (med forbehold om endringer):

19. september i Kristiansund
3. oktober i Molde
6. oktober i Ålesund
10. oktober Søre Sunnmøre

Det ble sendt ut invitasjonsbrev og plan for gjennomføring og påmelding til alle kommunene i juni. Du finner informasjonen også her: ABC 2017

NB! Frist for påmelding er 15. august

 

 

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til erfaringsutveksling på omsorgskonferansen » Godt å leve heile livet» i Molde 4. og 5. oktober 2017.

Det foregår mye spennende utviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Møre og Romsdal. Alle kommunene inviteres nå til å dele erfaringer fra sine prosjekter ved å stille ut poster/ rullup/ brosjyrer på standplass på årets omsorgskonferanse.

Prosjektet trenger ikke å være avsluttet, og det kan være erfaringer fra små eller store prosjekter/ utviklingsarbeid som presenteres. Fortell gjerne om målet med prosjektet, utfordringer, hva har lykkes mm.

Fylkesmannen stimulerer kommunene til å delta med stand ved å dekke kr. 2000,- for utgifter til å lager poster, brosjyrer mm. I tillegg vil Fylkesmannen også dekke dagpakke for inntil to personer for den dagen kommunen deltar på stand.

Informasjonsbrev og søknadsskjema er sendt til alle kommuner.

Invitasjon stand Omsorgskonferansen 04.-05.10.17

NB! Søknadsfrist er 01.09.17

 

| Legg igjen en kommentar