Forfatterarkiv: lilliankar123

Læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp for eldre og multisyke i Møre og Romsdal – 3. samling- Kristiansund- 4. og 5. juni

Da er vi gang med 3. samling i Læringsnettverk for eldre multisyke pasienter i Møre og Romsdal, i regi KS og Folkehelseinstituttet. USHT deltar som veiledere for de 31 forbedringsteamene fra kommuner og sykehus i fylket. Mål for samlingen er … Les videre

| 1 kommentar

Ll10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care     (EAPC), 24 – 26 mai, Ber

USHT Møre og Romsdal deltar på forskningskonferanse i palliasjon. Ca. 1000 forskere og klinikere fra nærmere 60 nasjoner er samlet i Bern. Et spesielt år for EAPC med ikke mindre enn tre jubileum; Dame Cecily Saunders ville vært 100 år … Les videre

| Legg igjen en kommentar

3. Samling Læringsnettverk Velferdsteknologiens ABC på Nordmøre

35 deltakere fra kommunene Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Rindal, Sunndal og Tingvoll gjennomførte sin tredje og siste samling i læringsnettverket for Velferdsteknologiens ABC i Bystyresalen i Kristiansund 24. april. Målet for denne opplæringen har vært å gi en forståelse for … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Omsorgskonferansen 2017

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=944901618980967&id=199534243517712Da er vi endelig i gang med årets Omsorgskonferanse- Godt og leve hele livet- samskapte tjenester med kvalitet for bruker i sentrum! Nær 250 deltakere er samlet og ser frem til innholdsrike dager. DAG 1 Jonas Høgset åpnet konferansen med … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til Læringsnettverk – Velferdsteknologiens ABC

Fylkesmannen og USHT inviterer alle kommunene i Møre og Romsdal til læringsnettverk basert på opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC. USHT vil lede fire geografisk inndelte nettverk, med tre samlinger i hvert nettverk. Hver kommune kan delta med et tverrfaglig team på tre … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Invitasjon til erfaringsutveksling på omsorgskonferansen » Godt å leve heile livet» i Molde 4. og 5. oktober 2017.

Det foregår mye spennende utviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Møre og Romsdal. Alle kommunene inviteres nå til å dele erfaringer fra sine prosjekter ved å stille ut poster/ rullup/ brosjyrer på standplass på årets omsorgskonferanse. Prosjektet trenger ikke å være avsluttet, … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Pilot-treff på Smøla 29. juni

USHT deltok på «Pilot-treff» på Smøla 29.juni. Kristiansund kommune og Smøla kommune er pilotkommuner for Helsedirektoratets satsinger på henholdsvis Trygghetsstandarder i sykehjem og Pasient- og brukersikker kommune. Trygghetsstandarden er et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner hvor målet er å redusere uønsket variasjon i … Les videre

| Legg igjen en kommentar