Forfatterarkiv: britsteinneskrovel

Ny innovasjonsveiviser fra Helsedirektoratet kommer høst 2017

I dag har blant USHT Møre og Romsdal og Ålesund kommune, representert av Cecilie Campbell, deltatt på nok en workshop rundt den nye innovasjonsveiviseren som helsedirektoratet skal lansere i løpet av høsten. Spennende diskusjoner og høyt engasjement. Vi er spente … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Etikk, kvalitet og ledelse

  KS inviterer til etisk refleksjon og faglig fordypning   Samarbeid om etisk kompetanseheving er en systematisk satsing på etikkarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mange av dere kjenner arbeidet som har vært gjort i kommunene siden starten i … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Kjekt besøk i Ålesund

Besøk fra USHT Nord Trøndelag  I dag hadde vi gleden av å få besøk av relativt nyansatte leder i USHT Nord Trøndelag Bjørn Magne Lyngdal. Han ønsket å få med seg noen erfaringer som vi i USHT har gjort oss … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Nytt veikart for tjenesteinnovasjon under utarbeiding i regi av Helsedirektoratet 

USHT Møre og Romsdal gir sammen med sentrale aktører innspill i prosess knyttet til utarbeidingen.  Veikartet har behov for noen korrigeringer. Grunnen til at ikke det eksisterende veikartet bare blir justert men blir utviklet på nytt er at KS og … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Dialogmøte anskaffelse i rådhuset i Ålesund 

Arbeidsgruppe anskaffelse velferdsteknologi inviterer til dialogmøte. Jonny Indrevåg startet dagen og ønsket alle kommunerepresentanter velkommen.  Videre presenterte Tor Steffensen fra direktoratet for e- helse nasjonale anbefalinger. Anbefalinger respondenter  En anbefaling er at 95% av responser skal gis innen 60minutter, men … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Seminar om sosiale roboter

I dag hadde USHT sammen med NTNU invitert alle «nær kommuner» til NTNU til et miniseminar der Roboten Pepper ble presentert. Målet med seminaret var å få til samarbeid med kommunene for å søke midler til å utvikle Pepper slik … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Fagdag digital samhandling i Molde

Da er vi i gang med siste samling av 4 i Møre og Romsdal i regi av digitalt fagråd. Det har vært totalt 300 deltakere fordelt på fire ulike samlinger i Ålesund, Volda , Kristiansund og Molde. Denne gangen er … Les videre

| Legg igjen en kommentar