Månedlig arkiv: juni 2015

KomUt Møre og Romsdal med nytt Informasjonsbrev til kommunene

(fra KomUt Møre og Romsdal) Vedlagt informasjonsbrev fra KomUT-prosjektet i Møre og Romsdal. I dette brevet kan du lese om: Status pilotering av PLO-meldinger i psykiatrien – oppstart Møre og Romsdal Pilotering utskrivningsrapport HsPro, Winmed og jordmortjeneste KomUT-prosjektet, Samveis og … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Takk for meg

Etter tre års engasjement ved Utviklingssenter for sykehjem, går jeg nå over i ny jobb. Jeg kan se tilbake på tre år med spennende prosjekter, store utfordringer og mye læring! Høgskolen i Molde har finansiert deler av engasjementstillingen jeg har … Les videre

| 1 kommentar

USH Møre og Romsdal med ny halvårsrapport- våren 2015.

USH Møre og Romsdal publiserer i dag rapport for siste halvår- nauar-juni 2015. Rapporten er en kort sammenfatning av aktiviteter i den aktuelle perioden. Vi har valgt å benytte lenker på de fleste sakene siden vi omtaler pågående aktiviteter fortløpende … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Ny statusrapport på aktivitet demensfeltet

Helsedirektoratet har sendt ut ny statusrapport pr juni 2015på ABC-aktivitet, pårørendesatsningen og dagaktivitetssatsningen. Informasjonen viser i arbeidet med å nå målene i Demensplan 2015.: «Helsedirektoratet erfarer at Utviklingssentrene*er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å heve kvaliteten og øke kapasiteten i tjenestetilbudene til … Les videre

| 1 kommentar

Utlysing av konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk»for alders- og sjukeheimar i Møre og Romsdal

(fra Fylkesmannen) Utlysing av konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk»for alders- og sjukeheimar i Møre og Romsdal Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, har ekstra merksemd på mat for eldre på sjuke- og aldersinstitusjonane i 2015. Les mer … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Nettverksmøte/ fagdag aktiv omsorg

Nettverk Nordmøre og nettverk Romsdal har i dag en fagdag i aktiv omsorg,. 35 personer er samlet, her er både sykehjem og dagavdelinger er representert – og menn i helse er også godt representert. Marit Angen Hoemsnes fortalte om arbeidet … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Nordisk konferanse i velferdsteknologi i Tromsø

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal er på plass i Tromsø i forbindelse med Nordisk konferanse i velferdsteknologi. Det er stor aktivitet i vårt fylke på dette området. Mange kommuner i Møre og Romsdal er svært aktive på området, og Ålesund … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Gå ikke glipp av Omsorgskonferansen 2015: Framsiktig omsorg

Et særdels spennende program er nå lagt ut på fylkesmannens sine  Kurs- og konferansesider Smakebiter fra programmet: Den kjente legen, professoren, forfatteren og foredragsholderen Ingvard Wilhelmsen om å være sjef i eget liv. Han er kanskje aller mest kjent for … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Kunnskapssenteret med publikasjon om modell for kvalitetsforbedring

Kunnskapssenteret har nylig utgitt en ny publikasjon om modell for kvalitetsforbedring.  Modellen som bygger på prosesskunnskap og utviklingstrinnene i Demings sirkel. Den er benyttet i læringsnettverk i forbedringsarbeid i Møre og Romsdal, samt i videreutdanningen Trygg legemiddelhåndtering ved Høgskolen i … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Hvordan drive etisk refleksjon på egen arbeidsplass?

(Ved Søkvi Røsvik Vågen, Høgskolen i Ålesund) «Vi vil også høsten 2015 tilby en kurspakke (3 dager) i etisk refleksjon, og hvordan en kan drive systematisk etisk refleksjon på egen arbeidsplass. Dette er  tredje gang vi tilbyr kurset. Evalueringene har … Les videre

| Legg igjen en kommentar