Månedlig arkiv: mai 2015

Sluttrapport for læringsnettverket i forbedringsarbeid i Møre og Romsdal

Rapporten fra Læringsnettverk i forbedringsarbeid er nå klar. Det har tilkommet et avsnitt om erfaringskonferansen 21.mai, samt at det er gjort noen justeringer i teksten. Takk til alle som har bidratt, og lykke til videre med forbedrings- og utviklingsarbeidet! Sluttrapport … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Felles sluttrapport for kommunene som har deltatt i læringsnettverkene i Det Midt-Norske velferdsteknologinettverket

Alle kommuner og team som har deltatt i de fylkesvise læringsnettverkene for Velferdsteknologi har skrevet individuelle sluttrapporter. Sluttrapportene er nå samlet i en fellesrapport. Kommunene er lagt inn alfabetisk. Samlet sluttrapport fra alle deltakerkommunene i de midtnorske læringsnettverkene 2014-2015

| Legg igjen en kommentar

Det midtnorske velferdsteknologinettverket -Erfaringskonferansen

De tre fylkene i Midt-Norge er i dag samlet på Scandic Parken i Ålesund for felles erfaringskonferanse for læringsnettverkene som er gjennomført i regionen. Fylkesmennene har vært oppdragsgivere for læringsnettverkene som har vært gjennomført i 2014-2015. Assisterende direktør, Fylkesmannen i … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Kveldsseminar om velferdsteknologi 

I morgen arrangeres erfaringskonferanse for alle tre læringsnettverkene i velferdsteknologi i Midt-Norge; Nordtrøndelag, Sørtrøndelag og Møre og Romsdal. Da skal team fra alle fylkene presentere sine utviklingsprosjekt for et større publikum. Kvelden før selve konferansen holdes et seminar om juss … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Vi feirer: Erfaringskonferanse for læringsnettverk! 

Utviklingssentrene har i 2014- 2015 drevet Læringsnettverk i forbedringsarbeid  for kommunene i Møre og Romsdal. Vår dyktige prosessleder har vært Trulte Konsmo fra Kunnskapssenteret. Hun har i tillegg til å lede prosessen i læringsnettverket også vært veileder for veilederne.  På … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Del din gode historie om brukerinvolvering

Til alle dere som er engasjert i økt brukerinvolvering i helsetjenestene! Vi på Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal trenger hjelp fra dere: Vi ønsker å høre GODE eksempler på bruker- og pårørendeinvolvering fra kommunale tjenesteområder (tiltak for psykiske … Les videre

| Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Stor aktivitet på demensfeltet i Kristiansund!

Nyttig nytt fra demenskoordinator i Kristiansund kommune: Liv Inger Korsnes Nilsen Tiltakspakke demens Kr-sund kommune er en av åtte kommuner som deltar i prosjektet i regi av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Oppstart januar 2015. Vi har inkludert … Les videre

| Legg igjen en kommentar