Erfaringskonferanse kompetansehevende tiltak ernæring

I dag arrangeres erfaringskonferanse hos Helsedirektoratet, der det presenteres erfaringer fra prosjekt som har fått midler fra tilskuddsordningen kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorg. I tillegg til prosjektene har Høgskolen i Østfold gjort landsomfattende kartleggingen som vi skal få presentert.

Tilskuddsordningen har vært i drift siden 2011, og Rokilde Utviklingssenter for sykehjem har fått tilskudd fra denne ordningen 2 ganger, først til prosjektet «kunnskap forebygger underernæring» og senere til «Kostkofferten».

 Trond Nygaard fra Helse- og omsorgsdepartementet innleder konferansen.

Første innlegg kom fra Oslo kommune, ved Vigdis Brit Skulberg og Eva Rustad de Brisis. De har utviklet praktiske verktøy til bruk for kompetanseheving i hjemmetjenesten, og fokuserer på de fire første trinnene i ernæringstrappen. Prosjektet heter «trå lekkert», noe som spiller både på den estetiske dimensjonen av matomsorg, og den etiske dimensjonen ved å hjelpe mennesker med ernæring. Her er blant annet huskeliste for ernæringsobservasjpn i hjemmet, og oppskriftshefte/matlagingskurs.

Liv Helene Jensen og Carina Slaatto presenterte e-læringsprogrammet «velkommen til bords» som er laget ved Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud, Ål og Hol kommune. E-læringsprogrammet er tilgjengelig på http://www.velkommentilbords.no .

Det er også opprettet et ernæringsnettverk i samarbeid mellom alle kommunene i Hallingdal, disse møtes 3-4 ganger årlig for erfaringsdeling og planlegging og gjennomføring av seminarer o.l.

 Carina Slaatto og Liv Helene Jensen fra USH Buskerud

Elona Zakariassen og Per Waardal presenterer e-læringsprogrammet som er utviklet ved USHT Hordaland. Bakgrunn for å utvikle dette programmet har vært å jobbe langsiktig med kompetanseheving ernæring etter tilsyn fra fylkesmannen, «Det er ikke tilstrekkelig å ha gode rutiner, det skjer ikke nødvendigvis noe fordi..»  HER kan du lese om, og finne link til e-læringsprogrammet.

 Elona Zakkariasen (faksimile fra http://www.usht.no)

Ellen Mogård Larsen forteller om ernæringsarbeidet i Alstadhaug kommune og USH Nordland, «fra sped undring til film- og boklansering». Arbeidet med ernæring startet i 2007, da eldrerådet søkte frie midler til å se på hvordan ernæringsarbeidet i kommunen var. Det ble opprettet fagnettverk og jobbet mye med bilder og refleksjoner. Det er utviklet hefte, oppskriftsbok og film, les mer på Utviklingssenteret i Nordland sin hjemmeside.

Ellen Mogård Larsen fra USH Nordland 

Birgitte Åbotsvik fortalte om hvordan de har jobbet med å operasjonalisere retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring i hjemmetjenesten i Tromsø kommune. Arbeidet med retningslinjene har ført til mer viten og mindre synsing, og fokus på at ernæring er grunnleggende sykepleie. Mange positive erfaringer, men vanskelig å få systematisk ernæringskartlegging til å bli rutine. Etter endt prosjekt har Åbotsvik sett på hva som gjør at vi ikke får dette til:

– høyt sykefravær i marginal grunnbemanninga

– mangel på kunnskap og vanskelig å enes om en strategi ( mange meninger)

– profil lite egnet til dokumentasjon i ernæring.

– lite initiativ og dårlig tid som «sovepute»

Utprøving av nye rutiner gav positive effekter, men implementeringen har møtt mange hindringer i en stor organisasjon.

 Birgitte Åbotsvik fra Tromsø, med prosjektet «Mat er den beste medisin»

Cecilie Juul fra UHT Troms presenterer sitt opplæringsprogram for ansatte i boliger for psykisk utviklingshemmede; » God omsorg forutsetter godt kosthold». Programmet bygger på nanolæring, små korte undervisningssnutter  som sendes på Mail.

Cecilie Juul om kompetansebygging via Nano Learning.

Heidi Aagaard presenterer funn fra spørreundersøkelser fra 2008-2014. Spørreundersøkelsene har vært utført over hele landet, og bare fra Møre og Romsdal har 45 sykehjem deltatt.

Undersøkelsene viser at det fremdeles er mange ledere og helsepersonell som ikke kjenner til retningslinjer og rutiner for ernæringsarbeid – og undersøkelser blant beboere viser at en av fire beboere IKKE ser frem til måltidene i sykehjem.

 Heidi Aagaard har gjort større undersøkelser om ernæring i sykehjem og hjemmetjenester.

Vigdis Guttormsen presenterte boka «Mat og måltider i eldreomsorgen». Dette er en veileder til ernæringsarbeid, med fagstoff og refleksjonsoppgaver for gruppesamlinger blant ansatte. Boka kan lastes ned eller leses som e-bok HER.  Tove Nærisdal snakket etterpå om hvordan det har vært å implementere veilederen i praksis.

 Vigdis Guttormsen fra Arendal kommune 

I Bærum kommune har de laget ulike verktøy til bruk i ernæringsarbeid. For tjenester for utviklingshemmede har de laget oppskriftskort – som skal bidra til kommunikasjon om mat og valgfrihet. Dette prosjektet ble presentert av Gro Wensaas. Vi fikk også se smakebiter på noen nye filmer som de har laget – tilpasset ansatte i Bærum kommune – med praktisk info om måltider.

Porsgrunn kommune har utviklet et enkelt kartleggingsverktøy for ernæringskartlegging i hjemmetjenesten. Heidi Johnsen og Solfrid Semb presenterer ulike områder som er viktige å tenke på i ernæringsarbeid i hjemmetjenesten.  

 Heidi Johnsen og Solfrid Semb

Ellinor Bakke Åsen fra USHT Vestfold og Sandefjord kommune snakker om ernæringsplaner, og hvordan det ofte blir hoppet fort over de fire første trinnene i ernæringstrappen og gått rett til næringsdrikk. De jobber med standardisering av ernæringsplaner, slik at helsepersonell slipper å tenke ut de gode ordene for å formulere ernæringsplaner. Tar utgangspunkt i kosthåndboka og PPS. Det er utviklet en plan for standardisering, men ifølge leverandør vil en slik løsning være 10-15 år frem i tid, men de begynner nå å lage kodeverk i ACOS CosDoc.

 Ellinor Bakke Åsen med flytskjema for ernæringsvurdering

Askim kommune har opprettet et nettverk for forebygging av underernæring i sykehjem. De ser blant annet på om det blir gitt mat før medisin når personer er urolige, og videre jobbet med mange ulike områder innen ernæring blant annet gjennom å opprette «kostombud» på alle sykehjem, og matkontakt på hver avdeling. Dette ble presentert av Irene Teigen Paulsen.

Gunfrid Søby presenterte intervjuundersøkelse blant beboere, som synliggjør hvor viktig det var med mat. Beboerne oppga ofte selv årsaken til sin dårlige appetitt når de ble spurt – husk å spørre!

 Irene Teigen Paulsen fra Askim kommune

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s