Månedlig arkiv: oktober 2014

Årsrapport Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal, første halvår 2014

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal har bestemt å publisere rapporter to ganger i året istedet for en. Dette for å være mer i takt med tiden og nyhetens interesse. I 2013 utkom årsrapportene som en felles trykksak. I år har … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Omsorgsprisen 2014 for brukerinvolvering i sykehjem

Kristiansund kommune mottok nylig Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin omsorgspris for 2014 for arbeidet med brukerinvolvering i sykehjem. Det systematiske arbeidet er initiert ved- og videreført fra Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal.  I grunngivingen for … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Samling for USHT dag 2

Signe Bang presenterer HelseOmsorg21, som er en nasjonal strategiprosess for det 21. århundre. Den skal omfatte alt som skaper helse, og mange departement har vært involvert i prosessen. Rapporten ble levert i sommer, og består av 5 grunnområder. Bang anbefalte … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Samling for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Helsedirektoratet inviterer hvert år alle utviklingssentre og senter for omsorgsforskning til konferanse. Ingvild Svendsen ønsker velkommen Årets konferanse ble åpnet av Ingvild Svendsen fra Helsedirektoratet, som snakket om sentrale dokumenter som legger føringer for Utviklingssentrene, den kommende evalueringen av satsningen … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Metodekurs i etikk

I dag gjennomføres andre del av et metodekurs i etikk gjennom KS, en videreføring av arbeidet som ble startet 5.september.. Gry Caroline Aarnes fra KS leder oss gjennom gruppeoppgaver, diskusjon og ulike tema. Dagen startet med at deltakerne ble sendt … Les videre

| Legg igjen en kommentar