Månedlig arkiv: september 2014

Morgendagens sykehjem utvikles!

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal, samarbeider med tjenestedesignere om å skape «Morgendagens sykehjem». I løpet av våren ble det gjort et betydelig arbeid for å få innsikt i utfordringer knyttet til aktiv omsorg ved sykehjemmet. Høstens … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Unge elever i praksis

Vekslingsklassen i Helsefag er et prosjektsamarbeid mellom Kristiansund kommune, Opplæringskontoret, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund videregående skole. Elevene skal veksle mellom skole og arbeid i 4 år, før de til slutt tar fagbrev som helsefagarbeider. Det første året skal … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Gratis temadag om dysfagi i Kristiansund onsdag 8.oktober

Britt Olufsen, klinisk ernæringsfysiolog ved  Kristiansund sjukehus Helse Møre og Romsdal- inviterer til temadag om dysfagi:

| Legg igjen en kommentar

Andre samling i læringsnettverk i forbedringsarbeid

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal arrangerer i dag andre samling læringsnettverk i forbedringsarbeid. Forbedringsagentene fra seks kommuner er samlet på Quality hotell Alexandra i Molde. Trulte Konsmo er prosessveileder i læringsnettverket, og påpeker viktigheten av topplederforankring for å støtte oppunder … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Fagdag i etikk i Kristiansund fredag 5.september

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal arrangerer i dag fagdag i etikk i samarbeid med Kristiansund kommune og KS. Det systematiske etikkarbeidet startet for ca 2 år siden i samarbeid med KS og den nasjonale satsingen «Samarbeid for etisk … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Fagdag ernæring 21. oktober!

last ned PROGRAM Vi er glade for å kunne presentere eit svært spanande program for denne fagdagen som er like relevant for både somatikk og psykiatri, spesialisthelseteneste og kommunehelseteneste. Fagdagen er ei vidareføring av prosjektet Underernæring og ernæringsscreening i høve … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Inspirerende besøk fra USH Nordland

Utviklingssenter for sykehjem i Nordland ved FoU-enheten er disse dager i Møre og Romsdal, nærmere bestemt i Kristiansund. Utviklingssenter for sykehjem er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom 4 kommuner, det eneste i sitt slag. Dag 1. er avsatt til erfaringsutveksling mellom … Les videre

| Legg igjen en kommentar