Utdanning til fremtidens arbeidsliv

Den Regionale Utdanningskonferansen arrangeres ca hvert 2. år, i regi av Samarbeidsorganet Helse MidtNorge og høgskolene i regionen – og den er subsidiert av HMN og NTNU. I år var det Møre og Romsdal sin tur til å arrangere. Konferansen fikk navnet «Utdanning for fremtidens arbeidsliv», og ble avholdt 17. Og 18. September på hotell Waterfront i Ålesund.

Arrangementkomiteen har bestått av Hanne Svejstrup Elde (Helseforetaket), Heidi Håvardsen og Karl Yngvar Dahle (Høgskolen i Molde), Anne Sofie Egset og Eirik Bech (Høgskolen i Volda), Bente Skagøy (Høgskolen i Ålesund) og Linda Kornstad Nygård (Utviklingssenter for sykehjem). At kommunene er representert i arrangementsiden er nytt av året, og samarbeid mellom utdanning, arbeidsliv og forskning har vært hovedtema.

Konferansen ble åpnet av administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF, Trond Michael Andersen. Han vektla at fremtidens helsepersonell må være innovative og ha interesse for forbedringsarbeid.

IMG_0454.JPG

Den første dagen ble viet temaet kompetansebehov i helse- og velferdstjenesten. Seniorrådgiver Fredrik Dalen Tennøe fra Kunnskapsdepartementet holdt første innlegg, der han vektla utenfraperspektivet; hva er tjenestenes og brukernes behov? Dagens rammeplaner virker konserverende på utdanningene, snarere enn å bidra til utvikling – og tjenestene må få større innflytelse på innholdet i utdanningene.

Sveinung Aune og Silje Poulsen presenterte arbeidet med ny strategi for utdanning og kompetanse i Helse MidtNorge, denne skal leveres i februar 2015 – og ble beskrevet som brukerrettet.

Professor Tor-Johan Ekeland fra høgskolen i Volda og Professor Arne Kroken fra NTNU er begge glimrende foredragsholdere og utfordret publikum med sine foredrag om henholdsvis endret hierarki og student-lærerforhold, og nye strømninger med digital læring. Ekeland satte lys på en endret studentrolle, og endrede akademiske forutsetninger hos studentene når en forholdsvis større del av befolkningen tar høyere utdanning. Han fortalte at 70% av vitenskapelig ansatte er fornøyd med egen innsats og synes det har et godt undervisningsopplegg, mens de synes studentene er late og har dårlig arbeidsinnsats. Var alt mye bedre før, eller var det bare annerledes?
Arne Kroken tok så over og viste hvordan åpne nettbaserte kurs (MOOC) konkurrerer med tradisjonell utdanning, og viste eksempler på nye læringsformer innen høyere utdanning. Han mener vi bør designe utdanninger som utnytter de egenskapene som gjør at studentene ikke møter opp på forelesninger.

Professor Kåre Heggen ved Høgskolen i Volda presenterte en interessant studie der han har sett på hvor det blir av studentene etter endt utdanning. Tallene viser at det å ha høgskoleutdanning i fylket både bidrar til å rekruttere og beholde kompetanse.

Dagen ble avsluttet på en flott måte av lege og professor i sosialmedisinske Per Fugelli. En fantastisk forteller, som underholdt og rørte forsamlingen med sine anekdoter og erfaringer. Han beskrev tre «diamanter» for kliniske relasjoner;
– SNILLHET. Å bry seg om og å føle med.
– Å DELE MAKT «enhver hjelperelasjon er et møte mellom to eksperter, helsefageksperten og den som er ekspert på seg selv»
– ÆRLIGHET vær en hjelper med grenser. Å være ærlig på hva man kan, og ikke kan hjelpe med, gir tillit.

IMG_0492.JPG

Per Fugelli var også innom NRK Møre og Romsdal på vei til konferansen, innslaget kan du høre HER

Dag to var viet FoU-samarbeid, arbeidsliv og praksisstudier. Kunnskapsglidning i Samhandlingsreformen ble beskrevet av Ralf Kirchhof og Birgitte Ljunggren. De fant at kommunene opplevde seg mer likeverdig med helseforetaket etter samhandlingsreformen, men påpekte at pasientene virker å være glemt i avtaleverket – hvem er samhandlingsreformen til for?

Et høydepunkt på dagen var presentasjonen av prosjektet «mitt hjem -min arbeidsplass», der May Østbye er prosjektleder. Her har brukerne selv vært med og forsket på om de kan bestemme selv i sitt eget hjem. Det er ofte vanskelig å si nei, fordi man vil være snill – og det å diskutere ting med de ansatte er noe annet enn en diskusjon i en familie.

«Det er forskjell på en kone og en hel base»

Forskere og medforskere fra høgskolene i Molde, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag gjør en kjempeflott jobb, både som forskere og som foredragsholdere! Fra venstre på bildet Magnus Sten, Marit Haugenes, Ole Magnus Oterhals, May Østby, Åse Asmyhr og Sissel Moe.

IMG_0503.JPG

I to paralellforelesninger fikk vi høre om forskjellige samarbeidsprosjekt der forskning, arbeidsliv og utdanning møtes.
– tidlig identifikasjon av vold i lokalt psykisk helsearbeid, samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Molde og Fræna kommune (Frans Fluttert)
– forskningssirkler (Sissel Seim)
– FOUenhet for samhandling (Astrid Håland)
– tverrprofesjonell samarbeidslæring (Atle Ødegård)
– forskningsgruppen omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende (Else Jørgensen)
– ALV- Møre (Hans Georg Schaathun og Rigmor Einang Alnes)

Anne Grethe Naustdal (høgskolen i Sogn og Fjordane) holdt et tankevekkende foredrag om skikkethetsvurdering i utdanningene. Hun fortalte at det sjelden meldes saker til skikkanemnda – forskriften om skikkethet blir ikke gjort kjent og tatt i bruk. Når studenter som ikke egner seg til yrket ikke blir fanget tidlig opp slippes de gjerne gjennom.

Fylkesmannens oppdrag og erfaringer ble presentert av Marit Hovde Syltebø . Hun trakk frem kommunenes ansvar for å sikre at de de har tilstrekkelig kompetanse, og at kompetansen er reell og oppdatert. Syltebø avsluttet med å skryte av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt bidrag til fagutvikling i kommunene.

IMG_0514.JPG

Til slutt hørte vi Hilde Grimstad snakke om endringer i medisinstudiet. Tidlig pasientkontakt, styrket kommunikasjonstrening, mer vekt på primærhelsetjenesten, samt forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse var fokusområder.

I tillegg til det faglige programmet ble det holdt en flott festmiddag, med taler og underholdning av Ålesundskoret Von Dess. Hotellet leverte en fantastisk treretters middag, og i tillegg ordnet de med kake med lys til Magnus (medforsker i «mitt hjem-min arbeidsplass») – som feiret bursdagen sin på konferansen.

IMG_0515.JPG

Presentasjoner og lenker til nettsteder vil bli lagt ut på konferansens nettside

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s