Månedlig arkiv: november 2013

Innovasjonskonferansen 2013

INNOVASJONSKONFERANSEN 2013 Skrevet av Brit Krøvel, UHT Møre og Romsdal. Nok en gang imponerte Innomed med en flott konferanse med tema Innovasjon. Den 20 november samlet konferansen flere hundre deltakere ved Rica Hell Hotel på Værnes. Av innlegg kan nevnes … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Visningsrom velferdsteknologi

I Malvik kommune finnes det ikke bare et visningsrom for velferdsteknologi. Kommunen har i tillegg valgt å presentere rommet digitalt, og du kan besøke det enkelt ved et tastetrykk. Se mer på Malvik kommune sine sider, eller trykk på bildet … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Møteplass velferdsteknologi

Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet er en sammenslutning av delprosjekter i flere kommuner i Nord-Trønderlag, Sør-Trønderlag og Møre og Romsdal. På møteplassene utveksles viktige erfaringer og kunnskap mellom kommuner og prosjekter. På samlingen 19.november orienterte Klara Borgen om den nyetablerte Helsevakta i … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Dyktige studenter i Aktiv omsorg i Molde

Opplæringsprogram i Aktiv omsorg – kultur, aktivitet og trivsel. Senter for omsorgsforskning Sør ved Fakultet for Helse- og sosialfag har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et Opplæringsprogram i Aktiv Omsorg. Opplæringsprogrammet vil gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten kompetanse i … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Trygghet i hjemmet- spennende møteplassarrangement 9. og 10.desember.

Innomed arrangerer 9. og 10. desember «Trygghet i hjemmet». Les mer på Innomed sine sider I omtalen: «Målsettingen med arrangementet er å stimulere til innovasjon»

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Livsløp, helse og velferd; ny videreutdanning i Volda

«Eit livsløpsperspektiv vil innebere heilskaplege tilnærmingar til helse– og velferdsspørsmål. Når ein legg eit slikt perspektiv til grunn, kan det mellom anna medverke til betre livskvalitet, meir rasjonell ressursutnytting, tverrfagleg samarbeid og robuste sosiale miljø. Emnet kan takast som ei … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Sandstrand erstatter låste dører?

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet (NOU 2011:17). Re sykehjem tester nå ut lyddusj som en del av et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Vestfold. Her … Les videre

| Legg igjen en kommentar