Månedlig arkiv: juni 2013

Fordypningskurs i demens

Geriatrisk ressurssenter – Helseetaten, Oslo kommune tilbyr nå: TVERRFAGLIG FORDYPNINGSKURS/VIDEREUTDANNING I DEMENS  – Å  LEVE MED DEMENS I HVERDAGEN Kurset kan gi 10 studiepoeng.  Over   7 kursdager lærer du om: – Demensformer,   symptomer og kommunikasjon – Medikamentell behandling – Miljøbehandling, demensvennlige fysiske omgivelser og velferdsteknologi   –   Det kulturelle, sosiale og åndelige miljø – Tillitskapende tiltak … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Oppstart av frisklivssentral i Kristiansund

Kristiansund kommune har etablert frisklivssentral, og den offisielle åpningen er i september 2013. I en melding til kommunens borgere formidles følgende: «Tilbudet ved Frisklivssentralen er tidsavgrenset, og målet er å fremme helse og forebygge sykdom gjennom fysisk aktivitet, endret kosthold … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Dialogkafe og refleksjonsgrupper som virkemiddel i forbedringsarbeid

Høgskolen i Ålesund har publisert en rapport som beskriver arbeidet med å bruke refleksjonsgrupper og dialogkafe som virkemidler i forbedringsarbeid. Arbeidet har sitt utspring fra da Ålesund kommune ble etablert som Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal. «….erfaringene gjennom … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Omsorgskonferansen 2013

Sett av dagene tirsdag 24.september og onsdag 25.september til årets Omsorgskonferanse. Konferansen er lagt til Molde, og  Fylkesmannen har i år valgt å rette fokuset på kvalitet- og forbedringsarbeid. Tittelen på konferansen er: «Kvalitetsforbedring; en ‘happening’ eller ein kvardagsaktivitet?» Begge Utviklingssentrene i Fylket har som tidligere år deltatt i arbeidsutvalget. Konferansen er rettet mot helsepersonell både i kommunehelsetjenesten og i helseforetak, samt for andre berørte og interesserte aktører. Hvordan vite at en endring er en forbedring? Programmet er sammensatt for å inspirere til å tenke nytt på kjente problemstillinger, og til … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev fra Kompetansesenter i lindrende behandling

Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge sitt nyhetsbrev for vår/sommer 2013 kan lastes ned her: Nyhetsbrev vår og sommer 2013 Her kan du lese om ny webside, samt aktuelle kurs og konferanser innen området.

| Legg igjen en kommentar

Aktuelle videreutdanninger

Høgskolen i Molde har opptak på Videreutdanning i praksisveiledning i høst 2013. Studiet har tre samlinger: uke 37 /38,  uke 48, samt siste samling våren 2014. Søknadsfrist er nå utsatt til 14.juni 2013. Viktig at de som ønsker å ta studiet søker … Les videre

| Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Dag 2 Regional nettverksamling for Utviklingssentrene i Midtnorge

Andre dag av nettverkssamlingen for Utviklingssentrene i Midtnorge og Senter for Omsorgsforskning ble i hovedsak brukt til oppfølging av spørsmål knyttet til sentrenes pådriverrolle. Konkretisert; «Hvordan kan sentrene bistå kommunene med å få styrket forbedringskompetanse?» Flere av sentrene ønsker å … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Regional nettverksamling i Verdal

Utviklingsentrene for sykehjem og hjemmetjenester i region Midtnorge møtes 4. og 5. juni i Verdal for  årlige nettverkssamling. Tema for åretssamling er forbedringsnettverk – hvordan kan Utviklingssentrene bidra til å spre kunnskap om forbedringsarbeid i kommunehelsetjenesten? Anders Vege fra Kunnskapssenteret startet den … Les videre

| Legg igjen en kommentar