Månedlig arkiv: juni 2013

Årsrapport for USHT Møre og Romsdal 2012

Sent, men forhåpentligvis godt- her er årsrapport fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Vi har valgt å publisere felles rapport i år også. Stor takk til alle som har bidratt til å gjennomføre ulike forbedrings- og utviklingsprosjekter, både faglig og økonomisk; Helsedirektoratet, Fylkesmanenn, Kristiansund – og Ålesund kommuner, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, Det faglige nettverket i Møre og Romsdal, samt andre samarbeidende fagmiljø, personall og organisasjoner.  Tusen takk til Linda Nygård for arbeidet med å ferdigstille rapporten språklig og estetisk. Last ned og … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Onsdag 12. juni møttes sykepleiere og leger fra flere sykehjem i 15 av fylkets kommuner på Rica Hotell i Kristiansund, for å jobbe videre med innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» fra Den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen «I Trygge Hender». Av de 24 arbeidsteamene som deltar … Les videre

| Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Snart klart for andre samling i «Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

Onsdag 12. juni samles læringsnettverk i «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» til erfaringsdeling på Rica hotell i Kristiansund. I læringsnettverket deltar 24 team fra ulike sykehjem i kommunene Aure, Fræna , Hareid, Herøy, Kristiansund, Molde, Nesset, Rindal, Sula, Sunndal, Surnadal, Ulstein, Volda, Ørsta og … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Fordypningskurs i demens

Geriatrisk ressurssenter – Helseetaten, Oslo kommune tilbyr nå: TVERRFAGLIG FORDYPNINGSKURS/VIDEREUTDANNING I DEMENS  – Å  LEVE MED DEMENS I HVERDAGEN Kurset kan gi 10 studiepoeng.  Over   7 kursdager lærer du om: – Demensformer,   symptomer og kommunikasjon – Medikamentell behandling – Miljøbehandling, demensvennlige fysiske omgivelser og velferdsteknologi   –   Det kulturelle, sosiale og åndelige miljø – Tillitskapende tiltak … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Oppstart av frisklivssentral i Kristiansund

Kristiansund kommune har etablert frisklivssentral, og den offisielle åpningen er i september 2013. I en melding til kommunens borgere formidles følgende: «Tilbudet ved Frisklivssentralen er tidsavgrenset, og målet er å fremme helse og forebygge sykdom gjennom fysisk aktivitet, endret kosthold … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Dialogkafe og refleksjonsgrupper som virkemiddel i forbedringsarbeid

Høgskolen i Ålesund har publisert en rapport som beskriver arbeidet med å bruke refleksjonsgrupper og dialogkafe som virkemidler i forbedringsarbeid. Arbeidet har sitt utspring fra da Ålesund kommune ble etablert som Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal. «….erfaringene gjennom … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Omsorgskonferansen 2013

Sett av dagene tirsdag 24.september og onsdag 25.september til årets Omsorgskonferanse. Konferansen er lagt til Molde, og  Fylkesmannen har i år valgt å rette fokuset på kvalitet- og forbedringsarbeid. Tittelen på konferansen er: «Kvalitetsforbedring; en ‘happening’ eller ein kvardagsaktivitet?» Begge Utviklingssentrene i Fylket har som tidligere år deltatt i arbeidsutvalget. Konferansen er rettet mot helsepersonell både i kommunehelsetjenesten og i helseforetak, samt for andre berørte og interesserte aktører. Hvordan vite at en endring er en forbedring? Programmet er sammensatt for å inspirere til å tenke nytt på kjente problemstillinger, og til … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar