Månedlig arkiv: juni 2013

KS med to nye verktøy for kommunene

Stortingsmelding 29: «Morgendagens omsorg» legger føringer for nytenking og innovasjon i helsetjenestene. For å hjelpe kommunene i disse prosessene har KS publisert to nye verktøy. VEIKART FOR VELFERDSTEKNOLOGI Veikart for velferdsteknologi er utarbeidet av SINTEF og Nova på oppdrag av … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Læringsnettverk helhetlige pasientforløp

Bli med og snu tenkningen fra ”Hva er i veien med deg?” til ”Hva er viktig for deg?” KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten inviterer til deltakelse i læringsnettverk for kommunene. Initiativet er forankret i Kvalitetsavtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Mye kompetanse i demensomsorga- men liten grad av bedre organisering!

Knut Åmås, leder i helse- og velferdstjenestene i Ørsta kommune fullførte i 2012 master i helse- og sosialfag ‘Meistring og myndiggjering’ med sin masteroppgave «Kunnskap og omsorg i demensomsorgen«. En rapport med utgangspunkt i masteroppgava er nylig publisert, og ligger … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Fjordkonferansen 2013

Fjordkonferansen ble arrangert 20. og 21. juni, som et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Konferansens mål er å øke forskningsaktiviteten, og spesielt vitenskapelig publisering. Årets tema var KVALITET. Forskere fra de to fylkene var … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Omsorg for pasienter med frontallappsdemens

Senter for omsorgsforskning har nettopp publisert en artikkel om det å ha omsorg for pasienter med frontallappsdemens.

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg

Alle landets utviklingssentrene for sykehjem – og hjemmetjenester er sammen med Senter for omsorgsforskning invitert til gjennomgang av Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg. USH Møre og Romsdal vil oppdatere de mest sentrale områdene i meldingen via blogg i dag. Last ned … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Aktiv omsorg: ny videreutdanning i alle landets fylker!

Kultur aktivitet trivsel – et nytt opplæringsprogram i Aktiv omsorg Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning Sør har utarbeidet et opplæringsprogram i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette programmet tilbys i alle fylker med første samling september 2013. Bildet under: Plakat «Aktiv omsorg» Last ned folder «Aktiv omsorg» og skriv ut plakat Aktiv omsorg Målgruppa for opplæringsprogrammet er ansatte i helse- og omsorgssektoren. Frivillige og ansatte innenfor kultursektoren og kulturskolen er også aktuelle. . Dette vil være med på å bidra til et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i en lokal samhandling. Det … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Årsrapport for USHT Møre og Romsdal 2012

Sent, men forhåpentligvis godt- her er årsrapport fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Vi har valgt å publisere felles rapport i år også. Stor takk til alle som har bidratt til å gjennomføre ulike forbedrings- og utviklingsprosjekter, både faglig og økonomisk; Helsedirektoratet, Fylkesmanenn, Kristiansund – og Ålesund kommuner, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, Det faglige nettverket i Møre og Romsdal, samt andre samarbeidende fagmiljø, personall og organisasjoner.  Tusen takk til Linda Nygård for arbeidet med å ferdigstille rapporten språklig og estetisk. Last ned og … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Onsdag 12. juni møttes sykepleiere og leger fra flere sykehjem i 15 av fylkets kommuner på Rica Hotell i Kristiansund, for å jobbe videre med innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» fra Den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen «I Trygge Hender». Av de 24 arbeidsteamene som deltar … Les videre

| Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Snart klart for andre samling i «Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

Onsdag 12. juni samles læringsnettverk i «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» til erfaringsdeling på Rica hotell i Kristiansund. I læringsnettverket deltar 24 team fra ulike sykehjem i kommunene Aure, Fræna , Hareid, Herøy, Kristiansund, Molde, Nesset, Rindal, Sula, Sunndal, Surnadal, Ulstein, Volda, Ørsta og … Les videre

| Legg igjen en kommentar