Månedlig arkiv: juni 2013

KS med to nye verktøy for kommunene

Stortingsmelding 29: «Morgendagens omsorg» legger føringer for nytenking og innovasjon i helsetjenestene. For å hjelpe kommunene i disse prosessene har KS publisert to nye verktøy. VEIKART FOR VELFERDSTEKNOLOGI Veikart for velferdsteknologi er utarbeidet av SINTEF og Nova på oppdrag av … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Læringsnettverk helhetlige pasientforløp

Bli med og snu tenkningen fra ”Hva er i veien med deg?” til ”Hva er viktig for deg?” KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten inviterer til deltakelse i læringsnettverk for kommunene. Initiativet er forankret i Kvalitetsavtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Mye kompetanse i demensomsorga- men liten grad av bedre organisering!

Knut Åmås, leder i helse- og velferdstjenestene i Ørsta kommune fullførte i 2012 master i helse- og sosialfag ‘Meistring og myndiggjering’ med sin masteroppgave «Kunnskap og omsorg i demensomsorgen«. En rapport med utgangspunkt i masteroppgava er nylig publisert, og ligger … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Fjordkonferansen 2013

Fjordkonferansen ble arrangert 20. og 21. juni, som et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Konferansens mål er å øke forskningsaktiviteten, og spesielt vitenskapelig publisering. Årets tema var KVALITET. Forskere fra de to fylkene var … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Omsorg for pasienter med frontallappsdemens

Senter for omsorgsforskning har nettopp publisert en artikkel om det å ha omsorg for pasienter med frontallappsdemens.

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg

Alle landets utviklingssentrene for sykehjem – og hjemmetjenester er sammen med Senter for omsorgsforskning invitert til gjennomgang av Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg. USH Møre og Romsdal vil oppdatere de mest sentrale områdene i meldingen via blogg i dag. Last ned … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Aktiv omsorg: ny videreutdanning i alle landets fylker!

Kultur aktivitet trivsel – et nytt opplæringsprogram i Aktiv omsorg Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning Sør har utarbeidet et opplæringsprogram i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette programmet tilbys i alle fylker med første samling september 2013. Bildet under: Plakat «Aktiv omsorg» Last ned folder «Aktiv omsorg» og skriv ut plakat Aktiv omsorg Målgruppa for opplæringsprogrammet er ansatte i helse- og omsorgssektoren. Frivillige og ansatte innenfor kultursektoren og kulturskolen er også aktuelle. . Dette vil være med på å bidra til et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i en lokal samhandling. Det … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar