Månedlig arkiv: oktober 2012

Demenskonferansen 2012 i små glimt

DEMENSKONFERANSEN DAG 1 Grete Hanset, rådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdalnog ansvarlig for Demensplan 2015 åpnet årets konferanse. Hanset presiserte viktige satsingsområder i planen, samt de viktigste utfordringene for kommunene i framtiden for å sikre et godt demenstilbud. Gode … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Internkontroll- om å holde orden i eget hus

I løpet av høstens møteserie for distriktene i det Faglige nettverket i Møre og Romsdal har kommunene blitt utfordret av Fylkesmannen på hvordan drive kvalitets-og internkontroll. Hvilke forventninger har vi som kommuner til Helsetilsynet, hva kan vi selv gjøre bedre? … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon) | 2 kommentarer

Idébanken aktiv omsorg er åpnet!

Idébanken ble offisielt åpnet på den nasjonale konferansen for aktiv omsorg i Oslo 22. og 23.oktober.  Idébanken fungerer som andre banker, du kan gjøre uttak, dvs hente gode idéer, og du kan legge inn- gjøre innskudd. Idébanken er søkbar på … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Riktig legemiddelhåndtering i sykehjem – tid for spredning!

Pasientsikkerhetskampanjen – innsatsområdet: Riktig legemiddelhåndtering i sykehjem. 17.oktober 2012 ble siste læringsnettverk for landets Utviklingssenter for sykehjem (USH), som har vært nasjonale piloter på innsatsområdet. Rokilde sykehjem, USH Møre og Romsdal har deltatt i arbeidet, og skal i tillegg være … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Livslyst- når det røyner på

Kreftgruppa i Eide inviterer til kurs i regi av kreftforeningen 14.november Kurset bygger på kognitiv læring og vektlegger hvordan tanker og følelser henger sammen. Ledes av spesialrådgiver i Kreftforeningen Anne Britt Rønning, som har bred erfaring innen gruppeledelse og rådgivning … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Pasientforløp KOLS, klart for utprøving!

Prosjektet «Helhetlig pasientforløp, en breddestrategi» er et interkommunalt samhandlingsprosjekt. Les mer om prosjektet på Averøy kommune sine hjemmesider. Foto: prosjektleder Ingrid Karlsen, Averøy kommune, presenterer forløpet for prosjektgruppene. I den nærmeste tiden vil alle deltakerkommunene gjennomgå forløpet internt i egne … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Rokilde Sykehjem innfører systematisk kvalitetsmåling

Rokilde sykehjem i Kristiansund er Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Møre og Romsdal. Sykehjemmet innfører fra og med siste kvartal 2012 kontinuerlige kvalitetsmålinger. Enhetsleder Stephanie Helland har i samarbeid med leder-og fagteamet utarbeidet en plan for målområder. Enhetsleder vil sørge … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Pasientsikkerhetskampanjen med nye innstasområder

Les mer i Nyhetsbrev nr. 7 

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Pasientsikkerhetskampanjen inviterer flere sykehjem og sykehus til læringsnettverk!

Nasjonalt kunnskpassenter for helsetjenestene inviterer: v/Kristine Walther Longva Kampanjekoordinator Pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner, 7.- 8. november 2012. Vi gjør oppmerksom på påmeldingsfrist; 22. oktober … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser, Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Kurs i klinisk ernæring på sykehuset i Kristiansund 8.november.

Møre og Romsdal HF ved ernæringsgruppen ved Kristiansund sykehus inviterer i samarbeid med Rokilde USH til en inspirerende fagdag om ernæring. Les mer om programmet og få påmeldingsinformasjon her:   KURS I KLINISK ERNÆRING SYKEHUSET OBS! Siste frist for påmelding er 15.oktober.

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar