Månedlig arkiv: november 2011

Gratis videreutdanning

Helsedirektoratet finansierer gratis videreutdanning for personell som veleder og organiserer arbeid for frivillige, støttekontakter,navlestrengen med videre. Studiet er på deltid, med samlinger i Oslo og Bergen. Les mer på Høgskolen i Bergen

| Legg igjen en kommentar

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har fått tilskudd til to utviklingsprosjekter.

Ålesund kommune, ved Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal har fått tilskudd til videreutvikling og evaluering av tiltaket forebyggende hjemmetjenester. Les mer om på: Forebyggende hjemmebesøk hos eldre i Ålesund kommune

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Samhandlingsreformen: Ny finansieringsforskrift klar

Alle viktige problemstillinger, inkludert plan for videre oppfølging av pasienten, skal være avklart ved innleggelse. Det skal være løpende kontakt mellom kommunen og helseforetak gjennom hele behandlingsforløpet. 

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Bedre oversikt over forskningsprosjekter

Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge har gjort det enklere å få oversikt over forskningsarbeid ved senteret. En egen meny over pågående og avsluttet forskningsprosjekter er lagt inn på senterets hjemmeside.

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Positiv utvikling i Ålesund

Innleggelser og selvskading kraftig ned «At vi er veldig tilgjengelige, samtidig som vi gir folk ansvar for eget liv, tror jeg er grunnen til at innleggelsene og selvskadingen hos våre beboere har gått kraftig ned. Det sier teamleder for Boliger psykiatri i Ålesund» sier Magne Sellereite.  http://napha.no/content/2813/-Innleggelser-og-selvskading-kraftig-ned   

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Erfaringskonferansen

Takk til alle foredragsholdere, ledere og konferansedeltakere for å ha bidratt til å skape en arena for læring og kunnskapsdeling! En oppsummering av de fleste innleggene og foredragene er lagt ut under fanen «Innlegg fra foredrag». Bildet over av Siv … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon) | Legg igjen en kommentar

Aktiv omsorg «Ka’ ska vi eta?»

Utviklingssenteret i Kristiansund har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til Aktiv omsorg i prosjektet «Ka’ ska’ vi eta?»  Hver uke produserer Sentralkjøkkenet 3000 middager til institusjoner og hjemmeboende.  For å øke interessen og bevisstheten rundt måltidet som trivselsfaktor og kulturbærer skal … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Underernæring i sykehjem- fra hjemmebakst til filmproduksjon

Rokilde sykehjem fikk i høst tilskudd fra Helsedirektoratet til å utarbeide et undervisningsopplegg som skal forebygge underernæring i sykehjem og hjemmetjenester med utgangspunkt i  Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring I disse dager starter prosjektgruppen i samarbeid med … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

«Kjærlig vekking» – filmen lever

Filmen «Kjærlig vekking» som ble produsert av elever ved Media og kommunikasjonslinjen ved en videregående skole i Kristiansund i 2010 er et av de prosjektene som får flest treff på den nasjonale siden for  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  I … Les videre

| Legg igjen en kommentar

Samhandling i Midt-Norge

KS har opprettet en samleside over interkommunale samhandlingprosjekt i Midt-Norge. I tillegg arbeides det med å etablere en interaktiv informajonsportal for regionen.

| Legg igjen en kommentar