Månedlig arkiv: september 2011

Viktig påminnelse!

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal minner om årets store fellesarrangement, nemlig erfaringskonferanse for det faglige nettverket i Møre og Romsdal 15. og 16. november. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med- og med støtte fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Så langt vi kjenner til er Møre og Romsdal det eneste fylket i landet som har et fagnettverk som favner alle kommuner- og alle områder av de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.  I løpet av våren 2011 har Utviklingssentrene gjennomført møter med kommunene. Erfaringskonferansen gjenspeiler problemstillinger og fokusområder som ble belyst på disse møtene. Et gjennomgangstema var utfordringer i det å være leder- og … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Samhandlingsreform- omsorgsforløp på tvers: Gratis nettbasert videreutdanning

Samhandlingsreformen trer i kraft 1.1.2012, og Universitetet i Nordland tilbyr nå et nettbasert studie som kan bidra til å gjøre kommunene enda bedre skodd for å møte nye utfordringer. Videreutdanning «Åpen omsorg- omsorgsforløp på tvers» baserer seg i hovedsak på … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Fagkveld for sykepleiere i Molde

NSF sin faggruppe for sykepleiere i geriatri arrangerer fagkvelder i oktober og november: 

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Lengst mulig i EGET LIV – i eget hjem

Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Nordland inviterer til konferanse 19. og 20. april 2012.  Fokus er på de utfordringene kommunene står overfor når de skal følge opp intensjonene i samhandlingsreformen. Lengst mulig I EGET LIV 

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Fagnytt i Nord

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms fylke utgir i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Nord Norge «Fagnytt i Nord». I septemberutgaven kan dere blant annet lese om identitentsbevarende tiltak for pasienter med Alzheimers sykdom, og deres familier FagNytt september 

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Verdensdagen for Psykisk helse – markering i Ålesund 14.oktober

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering i regi av FN den 10 oktober. Årets tema er ”Unge på vei – utdanning arbeid og psykisk helse”. Et eget arrangement vedr. dette tema vil bli holdt onsdag 12oktober på Fagerlia … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Personvern, etikk og forskning

I omsorgsfaglige forsknings- og utviklingsprosjekt vil det ofte være aktuelt å intervjue/ samle informasjon om personer. For retningslinjer og kjøreregler anbefales følgende Informasjon Fra Personvernombudet For Forskning og Kjøreregler fra Regionale og helsefaglig forskningsetikk.

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

«Ung omsorg» – sosialt entreprenørskap

Innovativt entreprenørskap i Sverige- til inspirasjon for unge entreprenører i Norge?

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Helsefremmende arbeid for eldre

Brit Krøvel, leder for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal deltok på Erfaringskonferanse om helsefremmende arbeid i Oslo i september- her en kort rapport: Erfaringskonferanse Helsefremmende arbeid

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Samspillkonferansen 2011

Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer for femte året på rad konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Dag 1 er felles og dag 2 er sykepleierne for seg og hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere for seg. Fokus på konferansen er samspill mellom yrkesgruppene, samtidig som en har fokus på særegenheten. Last ned program og påmeldingsinformasjon her: Samspillkonferansen 2011  OBS- påmelding innen 15.september!

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar