Omsorgskonferansen 2016 


Fylkesmannens årlige omsorgskonferanse gjennomføres 28. og 29. September i Molde. 


Musikalsk innslag før oppstart. 

Tema for årets konferanse er pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og har tittelen «Føre var». 


Assisterende direktør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal – Marit Hovde Syltebø åpnet konferansen med ansporende og inspirerende  ord:

«Den beste måten å få noe gjort er å gjøre det»


Steinar Barstad, fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet om den sårbare overgangen mellom hjem og institusjon. 


Over: Jorunn Hov, førsteamanuensis ved Nord Universitet, Sandnessjøen om «Møtet mellom heimeverda og sjukeheimsverda».


Kirsti Skovdahl, professor ved Høgskolen i Sør-Øst Norge, avdeling Drammen om «Personsentrert omsorg som verdi i kvalitet – og pasientsikkerhtsarbeid». Sigrid Moum og Borghild Hildrum om «Livsgledesykehjem som styringsverktøy»


«I trygge hender» ~ Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram ved Solrun Elvik, nasjonal programansvarlig for kommunene. 


Heinz Diehl, pleie – og omsorgsleder Fedje kommune i samtale med Liv Holm – rådgiver i hjemmetjenesten Tønsberg kommune. Begge foredragsholdere. 


Heinz Diehl, foredrag om Kunnskapsbasert praksis. Diehl er pleie – og omsorgsleder i Fedje kommune. 


Over «Artikkelbølgen».

| Legg igjen en kommentar

Livslyst – når det røyner på

plakat-kurs-host-2016

livslyst-nar-det-royner-pa

| Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Regional nettverkssamling i Ålesund

Ålesund kommune er det gode vertsskap for årets nettverkssamling for Utviklingssentrene i Midt-Norge og senter for omsorgsforskning Midt. 

Tema for samlingen er «Utvikling og forskning som samskaping»

| Legg igjen en kommentar

Siste samling i Samveis- veikart for tjenesteinnovasjon i Kristiansund

Teamene som har deltatt i Læringsnettverk Samveis- veikart for tjenesteinnovasjon i Kristiansund møttes på siste kursdag 13. september på Høgskolesenteret i Kristiansund.

Dagen har vært dedikert til teori og øvelser rundt gevinstrealisering. Oppsummeringen viser at teamene har hatt nytteverdi av å delta, og ser gjenbruksverdien i andre utviklingsprosjekt.

Camilla Glasø og Victoria Hellesøy- begge fra PA Consulting, har loset teamene trygt gjennom den siste samlingen.

16. november gjennomføres det en felles erfaringskonferanse i Molde for teamene i fylket, og det vil bli laget en felles rapport som vil bli publisert her.

17. november blir det en innovasjonskonferanse på samme sted; Quality Hotell  Alexandra i Molde. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut.


 Teamene og dyktige veiledere fra PA-consulting. Øverst til venstre: Victoria Hellesøy, nederst til venstre: Camilla Glasø. 

 

Publisert i læringsnettverk | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Treningstilbud: Aktive eldre i Kristiansund

aktive-eldre-65

Image | Postet den by | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Søk om mastergradsstipend!

Skriver du masteroppgave om kommunale eller fylkeskommunale emner og problemstillinger? Da kan du søke KS om stipend. Hvert stipend er på 25 000 kroner. Frist for å søke er 15. september.

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Merket med | Legg igjen en kommentar

Omsorgskonferansen- plass til flere på stand!

Påmeldingsfristen til årets omsorgskonferanse har utløpt, men det er fremdeles mulighet til å stille med stand. Her er det også muligheter for å få litt tilskudd:

 Erfarings- og kunnskapsutveksling

Fylkesmannen forvaltar kompetanse- og innovasjonstilskot og prosjektskjønn. Begge desse tilskota stimulerer kvart år til innovasjonsarbeid i kommunane. Vi ønskjer å leggje til rette for at kommunane får gjennomført gode prosjekt og gode arenaer for erfarings- og kunnskapsutveksling. Ein slik arena vil vi etablere på årets omsorgskonferanse. Vi har derfor sendt ut ein invitasjon til alle  kommunar i Møre og Romsdal  til å delta med posters el. på konferansen. Prosjektet treng ikkje å være ferdigstilt, men fortel om utfordringar, målet med prosjektet, kva har lukkast og kva problem ein har møtt undervegs.

 Fylkesmannen vil stimulere kommunane å delta med stand på konferansen ved å gi kr 2000  for utgifter til å lage posters, brosjyrer o.l. I tillegg  vil vi betale dagpakke for inntil to personar for den dagen kommunen deltek på stand. Du melder deg på stands på same sted som omsorgskonferansen. 

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar