Demenskonferansen 2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin Demenskonferanse .

Da er vi i gang! Ungdomsbedriften Showup Startet dagen. Dyktige Sofie Laxaa, Emilie Ryste og Sophia Nordstrand rørte alle med en fantastisk opptreden. 

Vinner av Molde  kommunes frivilligpris 2016 og leder av Råkhaugen  dagsenter for personer med demens i Molde kommune

Marit Angen leste et nydelig dikt skrevet av en dame som deltar i aktivitetstilbudet. Diktet er skrevet i anledning kvinnedagen og er skrevet i et kvinnehistorisk perspektiv. Helsedirektoratet fortsatte med informasjon om de nye retningslinjene for demens. Ny app er utviklet. Med navn Magicapp. 

Hilde Heimli og Jørgen Wagle. Retningslinjene er allerede tilgjengelige på https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-om-utredning-av-demenssykdom-og-oppfolging-av-personer-med-demens-og-deres-parorende.

Eli Mette Finnøy presenterte status for demensomsorgen i Møre og Romsdal. Vi er kry over å være blant de beste i landet når det gjelder deltakelse i demensomsorgens ABC

Marit Vestad hos fylkesmannen fortalte om resultat etter tilsyn. Lær av naboen ( nabokommunen)sier hun, se resultat etter tilsyn på http://www.helsetilsynet.no og bruk e- læringsprogrammer om pasient og brukerrettighetsloven kap 4 og 4A på http://www.helsedirektoratet.no. 

Så etter pause:

Rita Jacobsen leverer alltid!!!! Tusen takk for et forrykende engasjerende innlegg. Kompetanse e også å ha et talent. Det handler om kjemi. Kjemi mellom mennesker. Denne kompetansen er uavhengig av utdanningsnivå. Det må være lov å bli valgt av pasienten. Tilliten sitter i kroppen,den et ikke intellektuell. 

Hilsen Rita Jacobsen.

Kompetanse vil si å » danse tango». Du skal synse å vare og ta intuisjonen på alvor. Det e vi og våre valg som gjør forsljellen. Og vi må snakke om de vanskelige » tingene». Vi må forby stille rapport i demensomsorgen, sier Rita. 

VIPS modellen er blitt populær for å fremme personsentrert omsorg. To dyktige damer, Valborg Misund og Camilla L. Johansen fra Råkhaugen omsorgssenter i Molde kommune presenterer arbeidet med bruk av modellen. 


Ved siden av modellen ViPS så var verdigrunnlaget viktig. 

Molde kommune fortsatte med Molde Voksenopplæring ved Anita Halke Dalsksu, med tema : kognitive hjelpemidler. MEMOplanner ble presentert. Dette er et hjelpemiddel for å bidra til å skape struktur i hverdagen. 

Rosina  i pølsa kom til slutt . Dagfinn Havnen fortalte om hvor viktig det er med meningsfylt arbeid også om en har en demensdiagnose. Har deltar i Prosjektet på museumsområdet i Gavlen i Ålesund kommune og jobber ved hjelpemiddelageret. Han presenterte temaet med koke ord og med en snert og humor. Som avslutning på en flott dag fikk vi høre fra erfaringer fra aktivitetsvennsatsingen  i Ålesund og Haram kommune. Flotte representanter fortalte hvilke verdier de opplever ved å være aktivitetsvenn. Aktivitetsvenn er en satsing i samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelse. Dag 2. Starter med Anne Mari Mork RokstadEt av mange viktige og avgjørende moment er å virkelig bli kjent med den enkeltes preferanser. Hva gir håp, meining, mestring og mening for den enkelte. Også rammebetingelsene er avgjørende. Slik som tilrettelegging av rom og personkontakt.Respekt, være ekte, øke raushet. Lirking og luring skal byttes med innsikt og klok tilnærming. Følelsen av at noe ikke stemmer vil sitte i kroppen til personer med en kognitiv svikt selv om de glemmer  akkurat løgnen. Humoristisk sier hun at om vi først skal lyge, så må vi lyge likt. Vi behøver ikke å si alt som er sant, men alt som sies skal være sant. 

pårørenderollen må tas veldig på alvor. Det er helt avgjørende. Lytt til omsorgsorganisatoren både til den følelsesmessige og praktiske siden . 

Det å ha selvbestemmelse og kompetanse er en forutsetning for indre motivasjon.  Bekreftelse av pårørendes kompetanse og at pårørendes stemne inn i valg blir hørt er avgjørende. Relasjon til personalet og at pårørende opplever å bli sett vil kunne avgjøre om pårørende har mulighet til å » stå i det». Det er viktig med varierte tilbud og en kombinasjon av tilbud som går parallelt både i forhold til personen med en demensdiagnose og pårørende. 

Siv Katrin Ulla har innlegg om demensvennlig samfunn. Målsettingen er å skape en folkebevegelse om å skape et rausere samfunn på tvers av næringsliv, offentlig , akademia i et innbyggerperspektiv. 

Marit Hoemsnes Angen, Molde kommune. Snakker om «Møteplass for mestring»


Dette er et viktig arbeid, der utrygghet i starten av samlinger utvikler seg til å føle mestring og stor glede ved kursslutt. 

Dato og sted for samlinger legges ut på Www.aldringoghelse.no

Amrei Jacobs, Teamleder i Ålesund kommune. Forteller om aktiviteter knyttet til aktiviteter i Borgundgavla, der Ålesund kommune samarbeidet med Sunnmøre Museum. 

| Legg igjen en kommentar

«Jeg kan»på besøk i Ørskog kommune 

Velferdsteknologiprosjektet «Jeg Kan!» mottok i 2016 Fylkesmannens omsorgspris og Ålesund kommunes innovasjonspris. Som en del av oppdraget skal prosjektet spre erfaring også til andre kommuner. I dag hadde rådmannen i Ørskog invitert inn til erfaringsutveksling. Det var pårørende og ansatte i Ørskog kommune som deltok.
«Trygghet, mestring og frihet er verdier som skal være med når det tildeles tjenester. Der velferdsteknologi er den mest treffsikre løsningen på et behov så må vi ha med det i verktøykassa vår», sa prosjektleder i «Jeg Kan!», Cecilie Campbell.

Bildet: Svenn- Andre’ Alvestad forteller om diverse velferdsteknologiske løsninger, og at løsningen alltid skal ta utgangspunkt i brukerens behov.

| Legg igjen en kommentar

Innovasjon og teknologi i Volda

I dag har USHT v Brit Steinnes Krøvel og prosjektleder for prosjektet «jeg kan»i Ålesund kommune, Cecilie Campbell hatt innlegg om innovasjon og teknologi for studenter innen sosionom og barnevern ved Høgskolen i volda. Ved siden av teori med stor vekt på den sirkulære innovasjonsteorien (BLT), presentasjon av erfaringer fra bruk av teknologi i tjenestene, fikk studentene se den vakre filmen «The Butterfly Circus»

https://www.youtube.com/watch?v=p98KAEif3bI&feature=youtu.be

Studentene ble videre utfordret til å tenke over hvordan ekspertrollen kan være en ressurs og  en begrensning i møte med mennesker med ulike behov. Studentene diskuterte dette i grupper og presenterte sine refleksjoner etterpå.

Studentene var opptatt av at ekspertrollen kan  bidra til at en blir mer opptatt av problemer enn ressurser hos mennesker, at ekspertrollen gir makt og at denne makten må forvaltes varsomt og reflektert. En gruppe stilte spørsmålet om ekspertrollen faktisk kan begrense mulighetene til å skape ønskede relasjoner mellom fagpersoner og brukere/klienter. Likevel var de opptatte av at fagkunnskap nettopp er viktig for å kunne ha tilstrekkelig innsikt i mennesker med ulike behov sin situasjon. Dette ble en lærerik dag også for oss som var forelesere.

En spesiell takk til Magnus, Caroline og Merete for å bidra med innsikt og innspill. Vi tar dette med oss videre.sammensatt-bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Legg igjen en kommentar

Møte om kompetanse- og innovasjonstildkudd i Molde . 

Fylkesmannen i møre og Romsdal inviterer til møte for å informere og diskutere om tilskuddsordninger. Dagen ble åpner av Marit Hovde Syltebø. 

Det er viktig at bruker har en sterk stemme i innovasjonsprosjektene. Marit referer til Høie når hun sier at det er viktig at vi har dialog med bruker i øyehøyde. 

Sigrun Heskestad fra Helsedirektoratet hadde innlegg om kompetanse og personell Egon i fremtiden. 

Det kan se ut som at fremtiden vil kreve at vi går fra spissing i kompetanse til bredde og at det blir økt behov for høyere utdanninger. 

Hun stilte også spørsmålet om hvem som egentlig er ufaglærte i et kompleks samfunn der vi trenger kompetanse på mange områder. 

Hun presenterte også fylkesmennenes vurderinger.

Høgskolen i Volda , Molde, fagskolesentet i Kristiansund og NTNU i Ålesund presenterte et mangfoldig tilbud av studier og kurs. Vi har dyktige akademiske institusjoner 

Janne Bjørsnøs hos fylkesmannen snakket om krav til kompetanseplan og kommunens plikt til å vurdere helsepersonells individuelle kompetanse. 

Til slutt hadde Gjertrud Eidsaa og Anne Jensen fra Ålesund kommune innlegg om verktøy for kartlegging av individuelle behov for kompetanse.  Det er viktig at kompetansen hele tiden er i forhold til brukernes behov. 

Greta Irene Hanset som er nyansatt pleie-og omsorgssjef i Rauma kommune fortalte om sine mål om å lage gode system for kompetanseutvikling.

| Legg igjen en kommentar

Fra apati til handling gjennom testing og læring i Kristiansund kommune

Et imponerende samarbeid mellom Kristiansund kommune, Høgskolen i Molde og USH

bilde-kristiansund

 

Les rapporten her:

http://epub.ekh.no/u/utviklinssenter_for_sykehjem/51998/

| Legg igjen en kommentar

Utlysning offentlig phd.

Nå er det klart for en ny Offentlig sektor-ph.d. utlysning. Onsdag 25. januar arrangeres informasjonsmøte om ordningen og selve utlysningen er åpen fra 1. februar. Så langt har det vært stor interesse for ordningen.

satellite

Foto: Forskningsrådet. Bilde er fra samling som ble arrangert nylig.

Les mer:

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Klart_for_ny_utlysning_for_offentlig_sektorphd/1254024221665?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

 

 

| Legg igjen en kommentar

Lillian Karlsen ansatt i USHT

Vi har gleden av å presentere ny medarbeider i USHT i Møre og Romsdal avdeling Kristiansund

 

lillian

Lillian Karlsen er 40 år, bosatt på Averøy, har samboer, og  to barn. Hun er utdannet kreftsykepleier (2012), og har tatt en master i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde (2016). Hovedsakelig har hun  erfaring fra kommunale pleie- og omsorgstjenester, fagområde palliasjon. Hun har også jobbet som Kreftkoordinator i Eide kommune i tidsrommet 2012-2015 og i Kristiansund kommune  fra 2015 og frem til nå.. Lillian  har et stort engasjement for utviklingsarbeid, og har erfaring fra å lede 3 fagutviklingsprosjekter. Bl.a. Prosjekt «Lindring på tvers» i Fræna og Eide kommuner som ble tildelt Fylkesmannens omsorgspris i 2015. Det gleder oss stort å ha fått en så dyktig og kunnskapsrik medarbeider og samarbeidspartner

 

| Legg igjen en kommentar