Ny direktør

Ny direktør

Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal ønsker den nytilsatte direktøren velkommen, og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med alle våre samarbeidspartnere ved avdeling for helse, omsorg og sosial hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Årsrapport 1. halvår 2016

USH Møre og Romsdal publiserer i dag første halvårsrapport for 2016. Her gis det en kortfattet oversikt over de viktigste aktivitetene i perioden.

Årsrapport første halvår 2016

Årsrapport første halvår 2016 forsiden

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Gratis deltidsutdannelse- fortsatt noen ledige plasser!

Det er fortsatt noen ledige studieplasser i master-emnet «Helse og omsorg i plan». Studiet er subsidiert av Helsedirektoratet. Studiesteder er Ålesund, Lillehammer, Kristiansand og Tromsø.

Målgruppen for studiet er personer i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og hos fylkesmenn, både de som har ansvar for planlegging og planprosesser generelt, og de som har implementering av samhandlingsreformen og ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov som en viktig oppgave.

Les mer om studiet og om kontaktinformsjon.

Helse og Omsorg i plan

 

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Videreutdanning for sykepleiere

Ved NTNU i  Ålesund er det mulig å søke opptak til enkeltemner høsten 2016. Søker laster opp dokumentasjon på opptakskravet på Søknadsweb. Søknadsfristen er 1. august.

Enkeltemne i sykepleie på masternivå i Ålesund

Du finner en fullstendig liste her: https://www.ntnu.no/videre/enkeltkurs-ho/alesund

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Merket med , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

OMSORGSKONFERANSEN 2016: «FØRE VAR!» endringsarbeid, kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet

 Ved Greta Hanset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

INVITASJON TIL OMSORGSKONFERANSEN «FØRE VAR!»   Endringsarbeid, kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet

Tid:  28.-29. september 2016

Stad:  Quality hotel Alexandra, Molde

Årets omsorgskonferanse har tittel « Føre var!» endringsarbeid, kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid.

I Meld. St. 10 2012–2013 God kvalitet – trygge tenester står det mellom anna « Pasienter og brukere skal være trygge på at helse- og omsorgstjenesten har etablert systemer og en kultur for å melde, analysere, lære av og

forebygge uønskede hendelser.» I strategi  for pasientsikkerhetsprogrammet 2014 – 2018 er målet å redusere pasientskader med 25 prosent fram til 2019.

Fylkesmannen skal stimulere kommunane og spesialisthelsetenesta til å følgje det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet « I trygge hender».

Vi har fått Solrun Elvik som førelesar på konferansen, som er  nasjonal programansvarleg for kommunane i  Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram « I trygge hender» .

Vi får og erfaring frå arbeidet med implementering  frå Tønsberg kommune.

Kirsti Skovdahl, professor ved Høgskulen i Sørøst-Norge  vil ha eit innlegg om personsentrert omsorg som verdi i kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet.

Steinar Barstad, fagdirektør i Helse og omsorgsdepartementet og Jorunn Hov, førsteamanuensis  vil ha fokus på overgangen mellom eigen heim og sjukeheim.

Jakten på dømmekraften Marie Aakre

Over: Bokomslag «Jakten på dømmekraften» av Marie Aakre

Marie Aakre har to innlegg om «Jakten på dømmekraften» , der ho mellom anna vil snakke om kva etikk er i praksis og at vi ikkje lærer av erfaring , men av refleksjon over erfaring.  

Inger Lise Lervik, Utviklingssenter for sjukeheim, Kristiansund kommune og Mette Fredheim, programansvarleg for pasientsikkerhetsprogrammet ved UNN vil leie oss gjennom ein spanande workshop  «Husk kart og kompass! Dashbord for pasientsikkerhet.»

Så meld deg på omsorsgkonferansen  som skal bidra til  auka bevisstgjering på pasientsikkerhet og kvalitet og gje ny inspirasjon og begeistring.

Det er planlagt erfaringsdeling på eit torg der kommunar som har fått tilskot til innovasjonsprosjekt deler sine erfaringar. Det kjem eigen invitasjon til dette.

Program omsorgskonferansen 28.og 29 september (1)

Påmelding her

 

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

«Trygg der du er»-fagdager i velferdsteknologi

To fagdager i velferdsteknologi arrangeres i Trondheim 20. og 21. oktober.  Les flere opplysninger her: Tryggderduerkonferansen2016 (1)

 

Trygg der du er

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Nytt fra pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet byr på flere nyheter, blant annet:

Nyheter pasientsikkerhetsprogrammet

 

Publisert i pasientsikkerhet | Merket med , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar